2006 அல் அய்ன் ஜாபில் ஹபித் மலை

ஏப்ரல் மாதம் ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் கோடை கலாம் இன்னும் ஆரம்பிக்காத பொது துபைல் இருந்து அல் அய்ன் நோக்கி எங்கள் பயணம் பொழுது போகிற்காக அப்பொழுது வழியில் கிளிக்கியதில் பிடித்தது.1 comments:

Earth blog said...

Hi there!

Post a Comment