அதிசய தென்னை மரம்

எனது வாழ நாளில் இதுவரை தென்னை மரம் கிளை வெடித்து பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்க பார்த்த மரத்தை கிளிக்காமல் விடுவேனா

0 comments:

Post a Comment