பார் துபை பாரம்பரிய கிராமம்

பார் துபை (Harritage Village) எனும் இடத்தை அரசாங்கம் பாதுகாத்து பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி வருகின்றது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை இரவும் நிகழ்ச்சிகள் நடை பெறுகின்றது.


0 comments:

Post a Comment